Strona główna Szkolenia Referencje Kontakt
 

Wybierz szkolenie

 

Project Expert: Kompleksowe zarządzanie harmonogramem projektu

z wykorzystaniem aplikacji MS PROJECT

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które używają lub będą używać programu MS Project do opracowywania harmonogramów projektów i wspomagania procesu zarządzania projektami.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy też managerów i liderów projektów, którzy chcą poznać i wykorzystywać w praktyce możliwości programu MS Project w kierowaniu projektami.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili tworzyć i modyfikować profesjonalne i dynamiczne harmonogramy oraz kontrolować realizację projektu przy użyciu programu MS Project. Szacowanie budżetu niezbędnego do zrealizowania zadań oraz analiza kosztów projektu nie będą stanowiły problemu. Uczestnicy nauczą się precyzyjnie określać ramy czasowe zadań i całego projektu oraz wpisywać do harmonogramu zasoby ludzkie i rzeczowe i przydzielać je do zadań. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli również używać programu MS Project do uzyskiwania najbardziej istotnych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia oraz efektywnie śledzić realizację projektu i na bieżąco korygować odchylenia od planu.

Zakres merytoryczny

Zadania w harmonogramie

Wprowadzanie zadań – wykres Gantta
Pracochłonność zadań czy czas trwania – jaką metodę szacowania wybrać
Zadania realizowane w czasie roboczym i w czasie wolnym
Relacje między zadaniami – tworzenie dynamicznych harmonogramów
Ścieżka krytyczna projektu
Tworzenie etapów projektu i grup zadań – zadania sumaryczne i punkty kontrolne

Zarządzanie czasem w harmonogramie

Tworzenie niestandardowych kalendarzy
Ograniczenia czasowe dla zadań
Określanie zapasu czasu dla zadań

Zasoby w projekcie

Rodzaje zasobów w MS Project
Wprowadzanie zasobów do arkusza zasobów
Określanie najważniejszych cech zasobów, stawki za wykonywaną pracę
Określanie różnych stawek dla zasobu, uwzględnianie zmian stawek w czasie
Przydzielanie zasobów do zadań – na co zwracać szczególną uwagę
Równanie pracy – kluczowy element przy tworzeniu i modyfikacji harmonogramu
Typy zadań i ich wpływ na równanie pracy
Uwzględnianie dostępności w czasie – urlopy, święta, inny czas pracy podwykonawców
Określanie kompetencji i umiejętności zasobów
Rozwiązywanie problemów związanych z przeciążeniem zasobów - bilansowanie

Koszty projektu

Rodzaje kosztów
Koszty zadań i zasobów
Rozkład kosztów w czasie
Budżet projektu

Śledzenie i kontrola realizacji projektu

Plan bazowy, czyli punkt odniesienia do analizy zgodności realizacji projektu z założeniami
Wprowadzanie i analiza informacji rzeczywistych
Koszty rzeczywiste projektu a koszty planowane
Analizowanie odchyleń – odchylenia kosztów, terminów i pracy
Porównywanie kilku wersji harmonogramu – zbieranie doświadczeń do przyszłych projektów

Wyszukiwanie i wyświetlanie informacji o projekcie

Wykorzystanie dostępnych raportów i filtrów oraz tworzenie własnych
Drukowanie wybranych informacji

Dostosowywanie programu do wygodniejszej i bardziej efektywnej pracy

 Tworzenie własnych tabel i widoków
Tworzenie i edycja pól niestandardowych, formuły obliczeniowe i wskaźniki graficzne
Wymiana kalendarzy, tabel i innych obiektów między plikami - korzystanie z organizatora

Metody prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi w codziennej pracy.
 
Czas trwania:
2 dni - (14 godzin)
Najbliższy termin:
zadzwoń lub napisz
032 7350222
 
biuro@office-expert.pl

 

 
 
© Office Expert Szkolenia Komputerowe - 2023