Excel Expert 03: VBA i makra - Automatyzacja pracy z Excelem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują już zaawansowane możliwości Excela, ale chcą nauczyć się automatyzować swoją pracę za pomocą języka VBA. Skierowane jest również do osób pracujących w działach wsparcia, których zadaniem jest wspomaganie użytkowników w bieżącej pracy. Szkolenie zalecane jest także, jako kontynuacja kursu Excel Expert 02. Nie jest wymagana umiejętność programowania.


Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie tworzyć i modyfikować makra ułatwiające i przyspieszające wykonywanie trudnych, czasochłonnych, a nawet niemożliwych do wykonania operacji w Excelu. Pisanie i zrozumienie kodu VBA nie będzie problemem. Uczestnicy będą potrafili tworzyć niestandardowe narzędzia i funkcje, które usprawnią pracę, zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników Excela w firmie.

Zakres merytoryczny

 • Wprowadzenie do procedur i automatyzacji pracy z użyciem VBA
  - Czym są procedury i język VBA
  - Tworzenie makr za pomocą nagrywania czynności
  - Sposoby uruchamiania makr z poziomu Excela
  - Projektowanie własnych pasków narzędzi, dodawanie i usuwanie poleceń menu
  - Co trzeba wiedzieć o Excelu – omówienie budowy obiektowej Excela 
 • Edytor VBA – środowisko pracy
  - Okno projektu – Project Explorer
  - Moduły – wstawianie i usuwanie
  - Udogodnienia w pisaniu i analizie kodu – okna Locals, Immediate, Watch
 • Język VBA
  - Składnia języka VBA i najważniejsze reguły pisania kodu
  - Obiekty i kolekcje, właściwości i metody, parametry i argumenty
  - Zmienne – czym są i w jakim celu ich używamy
  - Rodzaje i zasięg zmiennych, typy danych
  - Kluczowe obiekty – komórki, arkusze, pliki – jak manipulować nimi z poziomu kodu VBA
 • Instrukcje blokowe – pętle, instrukcje warunkowe, grupujące
  - Automatyzacja wielokrotnego wykonywania operacji za pomocą pętli
  - Tworzenie wielu możliwości działania za pomocą instrukcji warunkowych
  - Optymalizacja kodu za pomocą instrukcji grupujących
 • Wychwytywanie i obsługa błędów w procedurach
  - Wykorzystanie obsługi błędów do optymalizacji kodu
 • Funkcje
  - Tworzenie niestandardowych funkcji dla Excela
  - Wykorzystanie wbudowanych funkcji VBA w procedurach
  - Wykorzystanie wbudowanych funkcji arkuszowych w procedurach
 • Tworzenie dodatków do Excela
  - Zasady używania i tworzenia dodatków
  - Instalacja dodatków
 • Obsługa zdarzeń – procedury uruchamiające się automatycznie w przypadku
  - Otwarcia lub zamknięcia pliku
  - Dokonywania zmian w arkuszu
  - Innych zdarzeń
 • Tworzenie niestandardowych formularzy
 • Tworzenie aplikacji automatyzujących przetwarzanie danych, analizę i raportowanie
 • Inne, praktyczne przykłady zastosowania VBA w codziennej pracy 

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi w codziennej pracy.

Najbliższe terminy:

23-26.04.2024 - Katowice
21-24.05.2024 - Katowice
9-12.07.2024 - Katowice

Czas trwania:

4 dni - 28 godzin

Cena:

1199 zł - pierwsza osoba
1139 zł - kolejne osoby
do ceny należy doliczyć 23% VAT

Zapisz się na szkolenie:

Kliknij i pobierz formularz zgłoszeniowy.
Wypełnij i prześlij mailem na adres biuro@office-expert.pl.

siedziba
Adres:

OFFICE EXPERT
Szkolenia Komputerowe
40-486 Katowice
ul. Kolista 25

Kontakt:

Email: biuro@office-expert.pl        
Telefon: 517 841 273
MAPA DOJAZDU >>

Dane rejestrowe:

RIS: 2.24/00157/2012
NIP: 9691240673
REGON: 241585063

Created with ‌

Offline Website Software