Access Expert 02: Projektowanie i tworzenie zaawansowanej aplikacji bazodanowej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które będą tworzyć i rozbudowywać profesjonalne bazy danych w programie MS Access. Skierowane jest również do osób, które w swojej pracy przetwarzają duże ilości danych i potrzebują wydajnych narzędzi do uzyskiwania precyzyjnych informacji.


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili projektować i tworzyć aplikacje bazodanowe w programie MS Access. Tworzenie złożonych raportów, kwerend i formularzy nie będzie problemem. Uczestnicy nauczą się automatyzować pracę z Accessem wykorzystując akcje i makra.

Zakres merytoryczny

 • Zasady projektowania aplikacji bazodanowych 
  - Normalizacja danych
  - Projektowanie tabel – zasady doboru typów pól
  - Relacje i więzy integralności
  - Klucze
 • Projektowanie złożonych kwerend
  - Typy kwerend
  - Sprzężenia w kwerendach
  - Tworzenie i wykorzystywanie wyrażeń, używanie operatorów
 • Formularze
  - Formanty formularzy – omówienie i sposoby dodawania
  - Wykorzystanie i modyfikowanie właściwości formularza i formantów
  - Przeglądanie i modyfikowanie danych za pomocą formularzy
 • Raporty
  - Typy raportów
  - Sposoby tworzenia raportów – za pomocą kreatora i od podstaw
  - Modyfikowanie stylu i układu raportu
  - Drukowanie raportów
  - Wiązanie raportu z kwerendą
 • Automatyzacja pracy – akcje i makra

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi w codziennej pracy.

Najbliższe terminy:

Zadzwoń lub napisz.

Czas trwania:

3 dni - 21 godzin

siedziba
Adres:

OFFICE EXPERT
Szkolenia Komputerowe
40-486 Katowice
ul. Kolista 25

Kontakt:

Email: biuro@office-expert.pl        
Telefon: 517 841 273
MAPA DOJAZDU >>

Dane rejestrowe:

RIS: 2.24/00157/2012
NIP: 9691240673
REGON: 241585063

Made with ‌

HTML Code Creator